1. การสมัครสมาชิก ทดลองใช้ และการตั้งค่าระบบพื้นฐาน

สามารถทำการสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานได้ที่ คลิกเพื่อสมัคร ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

2. สิ่งที่ต้องทำ ความเข้าใจ ก่อนทดลองใช้งาน

Concept ของระบบหลังบ้านสำหรับทำแบบประเมินที่ควรทำความเข้าใจก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการทดลองใช้

3. การจัดการ Object

Object หมายถึงผู้ถูกประเมิน เช่น คน, แผนก และ สถานที่ ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบ สามารถเรียกดูรายงานผลการประเมินได้จากส่วนนี้

4. การสร้าง แบบประเมิน (Satisfaction)

อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน การตั้งคำถาม การตั้งค่าอื่นๆที่เกียวข้อง การทำงานจะอยู่ในรูปแบบ Drag & Drop

5. การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ (Device)

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงตัวอุปกรณ์ (Device), ผู้ถูกประเมิน (Object) และ แบบประเมิน (Satisfaction) ไว้ด้วยกัน