ฟังก์ชันและ คุณสมบัติ

ฟังก์ชันและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ SurveySlash ที่จะช่วยให้คุณสร้างแบบประเมินได้ครอบคลุมมากที่สุด

Single Object Survey

การประเมินแบบผู้ถูกประเมินรายเดียวตัวแบบประเมินจะขึ้นคำถามทันทีโดยไม่ต้องเลือกว่าจะประเมินใคร

Multiple Object Survey

ผู้ถูกประเมินมากกว่า 1 คนเป็นต้นไป โดยผู้ทำการประเมินจะต้องเลือกผู้ถูกประเมินก่อนถึงจะเข้าสู่แบบประเมิน

Code Authentication

เหมาะสำหรับเครื่องประเมินที่ไม่สามารถกำหนดผู้ถูกประเมินได้แน่นอน โดยเวลาที่ต้องการให้ประเมิน ผู้ถูกประเมินจะต้องกรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

Welcome Page

สามารถกำหนดหน้าแรกก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินได้ เหมาะกับใช้กรณีมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องการแสดงเผื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น

Thank you Page

เป็นหน้าสุดท้ายที่จะแสดงเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ประเมินในการประเมินความพึงพอใจ

Online & Offline

ทำงานได้แม้อินเตอร์เน็ตอยู่ในสถานะ Offline ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง เมื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานเป็นปกติ ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปที่ Cloud Server เผื่อออกรายงาน

Drag & Drop

สร้างแบบคำถามได้อิสระ สามารถลาก, วาง และ เพิ่มข้อความและรูปภาพได้ตามต้องการ

Android OS

สามารถใช้งานได้กับ Smartphone และ Tablet ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android

Report

สามารถเรียกดูรายงานแบบ Realtime ผ่านคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวได้ด้วยตนเอง

Central Control

ควบคุมและจัดการแบบประเมินจากส่วนกลาง เช่นการเพิ่มคำถาม การเปลี่ยนแบบประเมิน โดยแบบประเมินจะถูกอัพเดทอัตโนมัติ เมื่อมีคำสั่งใดๆ