ระบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบประเมินความพึงพอใจ

ช่วยให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการให้บริการ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจขายปลีก, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจร้านอาหาร ล้วนแล้วแต่ต้องการสร้างยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย คือ การได้รับคำเสนอแนะของผู้มารับบริการ ธุรกิจที่มีความพร้อมและมีข้อมูลในมือจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่สูงขึ้น

Survey Slash คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลคำเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าของคุณได้แบบ Realtime สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ในทันที สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษและความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลในแบบเดิมๆ ธุรกิจสามารถใช้บริการระบบประเมินความพึงพอใจของ Survey Slash ในอัตราค่าบริการเพียงวันละไม่ถึง 10 บาท / 1 License เท่านั้น

Contact Us @Line

ฟีเจอร์ของเรา

คุณสามารถสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่ายๆผ่านการคลิกเพียงไม่กี่คลิก

สร้างแบบประเมินง่าย ผ่านการ Drag&Drop

คุณสามารถสร้างแบบประเมินได้อิสระผ่านระบบหลังบ้าน ได้แก่การตั้งคำถาม ,การกำหนดรูปแบบการรับข้อมูล แบบ 2-5 ตัวเลือก, การแบบข้อความคิดเห็น, การเปลี่ยนภาพพื้นหลังทั้งหมดที่สามารถกำหนดตำแหน่งในการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย ผ่านการ Drag & Drop ได้คุณสามารถตั้งคำถามได้มากกว่า 1 คำถามต่อแบบประเมินหนึ่ง

ทำงานบนระบบ Android แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

หมดปัญกาในพื้นที่จำกัด รองรับการใช้งานทุกขนาดหน้าจอ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน บนระบบปฏิบัติการ Android

รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

ไม่ว่าคุณจะติดตั้งระบบประเมินไว้ที่สาขาหรือที่จุด การเรียกดูรายงานขอคุณจะดูได้ผ่านระบบหลังบ้านแบบ Realtime ทำให้ง่ายต่อการบริการงานร้าน

ทำงานผ่านระบบ Cloud

คุณสารมารถจัดการแบบประเมินได้ผ่านเว็บไซต์ที่จุดเดียวแล้วกระจายแบบประเมินของคุณไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งยังสาขาต่างๆ รวมถึงผลการประเมินจะส่งตรงผ่านอุปกรณ์เข้ามายังระบบแบบRealtime

หน่วยประเมินแบบเดี่ยว(Single Object Survey)

เป็นการระบุการประเมินผลแบบ 1 อุปกรณ์ ต่อ 1 หน่วยประเมิน (Object) ผู้ถูกประเมินจะพบกับแบบสอบถามและประเด็นได้ทันทีไม่ต้องเลือกหน่วยประเมินก่อน

หน่วยประเมินแบบกลุ่ม (Multiple Object Survey)

เหมาะกับหน่วยงานที่ต้องการประเมินหลายๆ หน่วยประเมินบนอุปกรณ์เดียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในตัวอุปกรณ์ เช่น Counter บริการมีจุดให้บริการ 6 จัด (6 หน่วยประเมิน) ระบบสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ดังกล่าวให้ผู้รับบริการเลือก Counter บริการใดๆ ก่อนทำการประเมิน

Welcome & Thank you page

คุณสามารถกำหนดภาพเพื่อเชิญชวนในการทำแบบประเมินก่อนเข้าสู่ระบบประเมินใดๆ รวมถึงการกำหนดภาพแสดงความขอบคุณเพื่อผู้ประเมินทำการประเมินเสร็จสิ้น

สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

ระบบรองรับการบันทึกข้อมูล ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ตจะอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน แอปพลิเคชันจะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์และทำการส่งข้อมูลกับมาที่ระบบเมื่ออินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ปกติ

สนใจให้เราเข้าไปนำเสนอใช่ไหม?

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าไปนำเสนอโซลูชั่นกับคุณ